Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
5124TB-CHK Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải lĩnh vực hàng không tại Bộ phận Một cửa Cục Hàng không Việt Nam 23.11.2020
30/2020/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ GTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. 18.11.2020
135/2020/NĐ-CP Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu 18.11.2020
40/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản 02.11.2020
2074/QĐ-CHK Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung, phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam 02.11.2020
28/2020/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không 28.10.2020
1969/QĐ-BGTVT Quyết định công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 23.10.2020
2001/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối giờ hạ, cất cánh tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam 22.10.2020
21/2020/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng không và hàng không chung; việc bồi thường ứng trước không hoàn lại và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam. 28.09.2020
22/2020/TT-BGTVT Thông tư quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng 28.09.2020
112/2020/NĐ-CP Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 18.09.2020
19/2020/TT-BGTVT Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01/3/2020 đến hết 30/9/2020. 01.09.2020
101/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. 28.08.2020
1454/QĐ-CHK Quyết định công bố Tiêu chuẩn cơ sở "Tiêu chuẩn về dịch vụ thông báo tin tức hàng không" 27.08.2020
97/2020/NĐ-CP Nghị định về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không 26.08.2020
3594/CT-CHK Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các đơn vị trong ngành hàng không 24.08.2020
90/2020/NĐ-CP Nghị định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức,viên chức. 13.08.2020
1420/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng tài khoản định danh và máy trạm kết nối Domain phục vụ công tác thuộc khối cơ quan Cục HKVN 12.08.2020
3198/CT-CHK Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 30.07.2020
3140/CT-CHK Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 27.07.2020
Thông báo
Liên kết website