Nghị định mới quy định về tuổi nghỉ hưu

Nghị định mới quy định về tuổi nghỉ hưu

Thế giới bắn cá trực tuyếnTuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Liên kết website