Máy bay Boeing 737 MAX có thể bay trở lại tại châu Âu từ đầu năm 2021

Máy bay Boeing 737 MAX có thể bay trở lại tại châu Âu từ đầu năm 2021

Các nhà chức trách Mỹ trong tuần trước đã chứng nhận an toàn cho Boeing 737 MAX, sau khi hệ thống điều khiển bay của máy bay này được điều chỉnh.

Liên kết website