Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam nhiệm kỳ III

Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam nhiệm kỳ III

Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025) tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Liên kết website