Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020”

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020”

Cục Hàng không Việt Nam triển khai cuộc thi “tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020”.

Liên kết website